Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego

Teatr z Nasutowa

Teatr prawdziwie rodzinnyTeatr z Nasutowa

Teatr z Nasutowa to grupa teatralna, która działa od dwóch lat w ramach Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w Nasutowie.

Patronat sprawuje parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nasutowie i Dom Nasutów. Teatr skupia miejscowe rodziny. W spektaklach występuje nawet do 50 osób, od dzieci, rodziców aż po osoby starsze. Grupa przygotowuje i wystawia przedstawienia o różnej tematyce, najczęściej osadzone w realiach swojej miejscowości.


"Express yourself by theatre"

Towarzystwo Edukacji Patritycznej opracowało scenariusze warsztatów animacji lokalnej z wykorzystaniem technik teatralnych. Zajęcia z udziałem trenerów i aktorów z Nasutowa prowadziliśmy m.in. podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w Lublinie oraz międzynarodowego projektu "Express yourself by theatre" w Nasutowie.

Więcej o warsztatach"Dworek Kossaków"

Najnowsza produkcja plenerowa Teatru z Nasutowa opowiada historię polskiego dworku z lat 60 – tych XIX stulecia. Przenosimy się w czasy rozwoju przemysłowego i burzliwej twórczości artystycznej, konspiracji niepodległościowej i walk powstania styczniowego. W poszczególnych scenach śledzimy losy drobnego ziemiaństwa z pogranicza Mazowsza i ziemi lubelskiej. Niektóre wątki „Dworku Kossaków” zainspirowane były wspomnieniami rodzinnymi pisarki Zofii Kossak. Premiera 13 sierpnia 2016 r. Kośmin n/Wieprzem

Więcej o "Dworku Kossaków"Etiuda "Przesłanie"

29 czerwca 2016 r. podczas Gali Ekonomii Społecznej w Teatrze Starym w Lublinie grupa teatralna z Nasutowa zaprezentowała etiudę powstańczą „Przesłanie”. Etiuda nawiązuje do edukacyjnej gry terenowej „Powstańcza potyczka ‘63” i opisuje pierwsze chwile powstania styczniowego 1863 r. W scenkach pokazano odpowiedź młodzieży na wezwanie Rządu Narodowego, błogosławieństwo przez rodziców i wzruszającą scenę pożegnania powstańca z narzeczoną.

Więcej o "Przesłaniu"
"Listy z wojny"

Spektakl przygotowany pod kierunkiem Grażyny Gliwki i Sergiusza Kieruzela przedstawiał wojenne losy Nasutowian, powołanych pod broń w roku 1939 oraz osób związanych z Nasutowem; Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego Biskupa Władysława Gorala, gen. Karola Ziemskiego.
Scenariusz oparto w części na autentycznych listach z frontu, na relacjach świadków wydarzeń i rodzinnych wspomnień oraz na faktach historycznych. „Listy z wojny” prezentowane były na terenie województwa lubelskiego m.in. w Nasutowie, Krasieninie, Dysie, Niemcach oraz wielokrotnie w Lublinie.

Więcej o "Listach z wojny"Jasełka

Oprócz kolędowania po wsi oraz wspólnego śpiewania kolęd w kościele grupa teatralna i parafialna schola przygotowała spektakl pt. „Gość w dom, Bóg w dom”. W tym jasełkowym przedstawieniu Święta Rodzina znajduje bezpieczne schronienie w polskim domu, gdzie przy żłóbku stają symbolicznie:– wiara przodków, polska gościnność, silna Bogiem rodzina oraz Nadzieja pokładana w młodym pokoleniu.

Więcej o "Jasełkach patriotycznych"


Kolędowanie

By nie przepadło bezpowrotnie to co piękne i dobre w polskiej tradycji, grupa teatralna świąteczny czas ubogaciła jasełkami oraz kolędowaniem po wsi. Kolędnicy odgrywali zabawne scenki i śpiewali bożonarodzeniowe pieśni. Można ich było nie tylko spotkać wędrujących po wsi, ale również usłyszeć na antenie radia RMF FM.

W każdym z odwiedzanych domów byliśmy z radością przyjmowani i częstowani „czym chata bogata”. Za to ciepłe przyjęcie, szczodrość i ofiarność składamy w tym miejscu serdeczne podziękowanie.

Więcej o naszym kolędowaniu
"Ławko szkolna, dziękujemy"

Z okazji 130-lecia powstania szkoły w Nasutowie wystawiony został spektakl „Ławko szkolna, dziękujemy”. Materiały do scenariusza zaczerpnięto ze szkolnych kronik z początku XX wieku oraz ze wspomnień absolwentów szkoły.

Więcej o spektakluEtiudy powstańcze

"Wokulski w Bułgarii"

Jednoaktowa inscenizacja przygotowana specjalnie na Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. Premiera miała miejsce w Pałacu w Kozłówce we wrześniu 2015 r.

Więcej o spektakluEtiudy powstańcze

"Kryptonim kwiaciarka"

Jednoaktowa inscenizacja "Kryptonim kwiaciarka czyli odbicie powstańca” przygotowana specjalnie na Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. Premiera miała miejsce w Pałacu w Kozłówce we wrześniu 2015 r.

Więcej o spektaklu

Opieka artystyczna: Grażyna Gliwka

graszka162@ interia.pl