Budujemy Obronę Terytorialną

Regionalna inicjatywa obywatelska

Program pod patronatem

Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego

Partnerzy

Liga Akademicka
Polska YMCA
BORSUK

Program „Budujemy obronę terytorialną” obejmuje m.in. zajęcia szkoleniowe w zakresie topografii, pierwszej pomocy, patrolowania - nauki poruszania się w terenie, nauki strzelania. Stosujemy interaktywne metody pracy, organizujemy obozy survival, jedno i wielodniowe gry terenowe, gry ASG. Ponadto prowadzimy edukację historyczną oraz współpracę międzynarodową.

Zapraszamy do współpracy!Zachęcamy do udziału w obozie integracyjno-militarnym "Podziemna Armia Powraca"

Więcej informacji


Koordynator programu

Andrzej Nowicki

Szef zespołu wyszkolenia

Robert Polak

Kierownik zespołu ds. międzynarodowych

Aneta Szczykutowicz

Kontakt: andrenowi@o2.pl
Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego
Nasutów 98a, 21-025 Niemce, Polska