Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego

Inscenizacje

Spotkanie z żywą historiąInscenizacje historyczne

Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego

Zapraszamy do współtworzenia grupy edukacji patriotycznej „Ćwieki 1863".

Grupa bezpośrednio nawiązuje do historii okresu Powstania Styczniowego. "Ćwieki" nazwę zawdzięczają swojemu dowódcy pułkownikowi Kajetanowi Ćwiek-Cieszkowskiemu. Żołnierzami byli ochotnicy, chłopcy i dziewczęta przede wszystkim z terenu obecnej gminy Niemce, Lubartowa i Lublina. Oddział wsławił się w wielu bitwach i potyczkach Powstania Styczniowego na ziemi lubelskiej, sandomierskiej, radomskiej i kresach wschodnich. Przed „szaro-żółtymi kurtami”, bo takie nosili mundury, drżały wojska wroga.

Zadaniem grupy jest krzewienie postaw patriotycznych, edukacja młodego pokolenia, integracja społeczności lokalnej oraz poznanie i promocja walorów historycznych i turystycznych Lubelszczyzny. Grupa działa poprzez udział w uroczystościach i inscenizacjach, pokazy edukacyjne i gry terenowe. Organizuje projekty o zasięgu regionalnym i międzynarodowym.

Zapraszamy na spotkanie z przygodą!Układ chronologiczny

155 rocznica Powstania Styczniowego

W Nowym Stawie przy mogile lubelskich ćwieków odbyły się uroczystości w 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Już po raz 6. w styczniową noc uczczono pamięć powstańców, którzy w szaro-żółtych mundurach walczyli o wolność dla swoich rodzin i przyszłych pokoleń Polaków. Modlitwę za wszystkich bohaterów niepodległościowych zrywów poprowadził ks. Adam Buczyński, proboszcz parafii z Nasutowa. Słowo o zatartych w pamięci imionach trzynastu poległych pod Nowym Stawem wygłosił Sergiusz Kieruzel, prezes Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego. Salwę honorową pod komendą Andrzeja Nowickiego oddał oddział nasutowskich ćwieków.

Więcej informacjiPogrzeb chorążego Antoniego Dołęgi ps "Znicz"

W Trzebieszowie k/Łukowa odbył się pogrzeb chorążego Antoniego Dołęgi ps "Znicz", żołnierza kampanii wrześniowej, AK i Zrzeszenia WiN. Ostatni Niezłomny-Wyklęty, dzięki ofiarności wielu mieszkańców powiatu łukowskiego, ukrywał się przez 37 lat. Nigdy się nie ujawnił, zmarł w 1982 r. Pochowany został potajemnie przez swoich współtowarzyszy z oddziału partyzanckiego, bez ceremonii pogrzebowej. 19 listopada 2017 r., po 35 latach, z asystą kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego spoczął na cmentarzu w Trzebieszowie.

Więcej informacjiKoncert "Pieśń Niepodległa"

W 99 rocznicę odzyskania niepodległości w kościele parafialnym MNP Królowej Polski w Nasutowie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Mszę celebrował proboszcz, ks. Adam Buczyński. Poczty sztandarowe wystawili: Szkoła Podstawowa im. Kardynała S. Wyszyńskiego, OSP Nasutów i nasutowskie "Ćwieki 1863 r."

Więcej informacji154 rocznica potyczki pod Nowym Stawem

30 września 2017 mszę polową przy powstańczej mogile z 1863 r. odprawił ks. Adam Buczyński, proboszcz parafii NMP z Nasutowa. Apel poległych odczytał Sergiusz Kieruzel, prezes Towarzystwa Edukacji Patriotycznej. Dla licznie zgromadzonych gości poczęstunek z obozowego kociołka przygotowali członkowie Stowarzyszenia ze Starościna. Organizatorami uroczystości 154 rocznicy potyczki pod Nowym Stawem byli sołtys Barbara Skowronek, Stowarzyszenie historyczne ze Starościna oraz Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego z Nasutowa.

Więcej informacji


Dożynki 2017 Gminy Niemce

Dożynki 2017 Gminy Niemce odbyły się w Nasutowie. Starostowie dożynek Małgorzata Domonik i Waldemar Turowski przekazali chleb upieczony z mąki z tegorocznych plonów na ręce Krzysztofa Urbasia wójta gminy Niemce. Podczas mszy świętej swoje poczty sztandarowe wystawiły Ćwieki 1863" z Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego, OSP Nasutów i Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Nasutowa. Uroczystości uświetniły m.in. występy zespołu Jawor i polskiego zespołu z Kijowa "Polanie znad Dniepru". "Polanie" przebywali w Nasutowie w ramach akcji "Lato z Polską".

Więcej informacji


Lubelska Noc Kultury

Podpisanie na Zamku w Lublinie Proklamacji Lubelskich Środowisk Historycznych Dawnej Rzeczypospolitej zainaugurowało Lubelską Noc Kultury. Proklamację o współpracy poprały stowarzyszenia zaangażowane w edukacje historyczną: Lubelskie Bractwo Kurkowe św. Jana Kantego, Dragonia Zamku w Zawieprzycach, Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego z Nasutowa.

Więcej informacji


Piknik Historyczny

Spektakularny przejazd kolumny samochodów pancernych II Korpusu gen. Władysława Andresa oraz barwne widowisko plenerowe z czasów powstania styczniowego były głównymi atrakcjami Pikniku Historycznego w Nasutowie k/Lublina. W sobotę 27 maja 2017 r. do Domu Nasutów przybyli miłośnicy przygody by spotkać się z żywą historią. Między innymi: warsztaty „Światło witraży”, pokazy kunsztu kowalskiego, militarna grza terenowa, przejażdżki wozami konnymi, pokaz zabytkowych samochodów służących w kampanii włoskiej II Korpusu, militaria używane przez powstańców listopadowych i styczniowych, widowisko plenerowe pt.: „Tajemnica powstańczego skarbu”...

Więcej informacji


Odbicie z niewoli gen. Michała Kruka Heidenreicha

18 lutego 2017 r. w Kocku nasutowskie Ćwieki uczestniczyli w rekonstrukcji z czasów powstania styczniowego. W 1863 r. na ulicach Kocka powstańcy pod dowództwem gen.Michała Kruka Heidenreicha starli sie z wojskami carskimi. Przeważające siły rosyjskie rozbiły lubelskie oddziały. Część powstańców dostała sie do niewoli. Powstańcy próbowali się przebijać a sam gen. Kruk był otoczony przez Kozaków. Z odsieczą ruszyli strzelcy i kosynierzy...

Więcej informacji


Przy powstańczej mogile 2017

Przy powstańczej mogile w Nowym Stawie uczczono pamięć bohaterów niepodległościowe zrywu 1863 r. W 154 rocznicę wybuchu powstania styczniowego grupa historyczna „nasutowskie ćwieki” wystawiła wartę honorową. Ks. Adam Buczyński, proboszcz parafii pw. NMP z Nasutowa odmówił modlitwę w intencji poległych powstańców i Ojczyzny. Sergiusz Kieruzel, prezes Towarzystwa im. gen. K. Ziemskiego odczytał apel poległych.

Więcej informacji


Noworoczne kolędowanie organizacji patriotycznych 2017

21 stycznia 2017 r. , w przededniu 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w murach Lubelskiego Zamku odbyło się noworoczne kolędowanie organizacji patriotycznych. Grupa nasutowskich ćwieków wystawiła poczet sztandarowy oraz przedstawiła etiudę teatralną „Pożegnanie powstańca”.

Więcej informacji


Święto Niepodległości 11 listopada 2016

Gościem honorowym świdnickiego koncertu Patriotyczne Śpiewanie był Prezydent Andrzej Duda. W rozśpiewanym świętowaniu odzyskania niepodległości uczestniczył także nasz oddział ćwieków - powstańców styczniowych. W spotkaniu o prawdziwie rodzinnej atmosferze uczestniczyło wiele tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny. Razem z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami śpiewano najpopularniejsze polskie pieśni patriotyczne m.in. "O mój rozmarynie", "Przybyli ułani", "Pierwszą brygadę".

Więcej informacji


Ślub Ćwieków

Kultywując najpiękniejsze polskie tradycje oddział reprezentacyjny nasutowskich ćwieków brał udział w uroczystościach zaślubin Basi i Michała Gliwków. Szpaler utworzony przez żołnierzy w historycznych mundurach z oryginalnymi szablami spotkał się z wielkim uznaniem wszystkich gości a przede wszystkim samej pary młodej!

Więcej informacji


"Dworek Kossaków"

Najnowsza produkcja plenerowa Teatru z Nasutowa opowiada historię polskiego dworku z lat 60 – tych XIX stulecia. Przenosimy się w czasy rozwoju przemysłowego i burzliwej twórczości artystycznej, konspiracji niepodległościowej i walk powstania styczniowego. W poszczególnych scenach śledzimy losy drobnego ziemiaństwa z pogranicza Mazowsza i ziemi lubelskiej. Niektóre wątki „Dworku Kossaków” zainspirowane były wspomnieniami rodzinnymi pisarki Zofii Kossak. Premiera 13 sierpnia 2016 r. Kośmin n/Wieprzem

Więcej informacji


Etiuda "Przesłanie"

29 czerwca 2016 r. podczas Gali Ekonomii Społecznej w Teatrze Starym w Lublinie grupa teatralna z Nasutowa zaprezentowała etiudę powstańczą „Przesłanie”. Etiuda nawiązuje do edukacyjnej gry terenowej „Powstańcza potyczka ‘63” i opisuje pierwsze chwile powstania styczniowego 1863 r. W scenkach pokazano odpowiedź młodzieży na wezwanie Rządu Narodowego, błogosławieństwo przez rodziców i wzruszającą scenę pożegnania powstańca z narzeczoną. Na renomowanej scenie wystąpili aktorzy nasutowskiego teatru

Więcej informacji


Proklamacja na Rzecz Obronności

"W duchu najlepszych tradycji odpowiedzialności obywatelskiej, w trosce o bezpieczeństwo naszych rodzin, Miasta Lublina, Ziemi Lubelskiej i całej Rzeczypospolitej Polskiej osobiste zaangażowanie i reprezentowanych przez nas organizacji we wspieraniu działań na rzecz obronności, w tym aktywną pomoc w tworzeniu i promocji obrony terytorialnej, w budowanie szerokiej koalicji środowisk, którym bliska jest idea wspomagania obronności, we współpracę w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży." To fragment proklamacji środowisk lubelskich na rzecz obronności

Więcej informacji


1050 rocznica chrztu Polski

W obchodach uczestniczyły m.in. delegacje i poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasutowie, grupy historycznej "Ćwieki 1863", Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego.

Więcej informacji


Obozowisko Powstańców 1863 / 2016

Uroczystości poświęcone 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Milejowa i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Milejowie, po raz kolejny odbyły się na skraju lasu w Klarowie. W niedzielę 24 stycznia 2016 roku, przy Kopcu Powstańczym zebrała się społeczność Gminy Milejów, by złożyć hołd poległym powstańcom spoczywającym w tej mogile.

Więcej informacji


Obozowisko Powstańców 1863 / 2015

Inscenizacja "Obozowisko '63" przygotowana została przezTowarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego w Nasutowie na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Zielony pierścień" w Kośminie majątku Kossaków.

Więcej informacji


kucie kos przed Trybunałem Koronnym

22 stycznia 2015 roku uczciliśmy pamięć Bohaterów Powstania Styczniowego. Obozowisko powstańców na Rynku Starego Miasta w Lublinie przygotowane przez grupę edukacji patriotycznej "Ćwieki" z Nasutowa. Spotkanie kolędowe środowisk działających na rzecz Polonii i Polaków za granicami kraju. Organizatorzy Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Nowy Staw Foundation z udziałem Bractwa Kurkowego i Grupy edukacji patriotycznej "Ćwieki" z Nasutowa.

Więcej informacji


Kryptonim kwiaciarka czyli odbicie powstańca

Inscenizacja "Kryptonim kwiaciarka czyli odbicie powstańca" przygotowana przez Dom Nasutów i Towarzystwo im. gen. K. Ziemskiego specjalnie na Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. Premiera miała miejsce w Pałacu w Kozłówce we wrześniu 2015 r.

Więcej informacji


Wokulski w Bułgarii

Wojna rosyjsko-turecka, lata 70-te XIX wieku, gdzieś w Bułgarii... Jednoaktowa inscenizacja "Wokulski w Bułgarii" przygotowana została przez Dom Nasutów i Towarzystwo im. gen. K. Ziemskiego specjalnie na Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. Premiera miała miejsce w Pałacu w Kozłówce we wrześniu 2015 r.

Więcej informacji


Apel poległych i warta honorowa

Sokołów Podlaski maj 2015. Apel i warta honorowa przy pomniku ks. gen. Stanisława Brzóski,ostatniego powstańca zrywu 1863 roku. W chwili wybuchu powstania styczniowego pełnił rolę naczelnika administracji powstańczej powiatu łukowskiego. 23 stycznia z grupą włościan zaatakował garnizon łukowski. Mianowany przez Rząd Narodowy naczelnym kapelanem wojsk powstańczych w stopniu generała.

Więcej informacji


Obozowisko Powstańców 1863 / 2014

Prezentacja 'Obozowiska '63' zapewnia udział odwiedzających w wielu zajęciach a odtworzone mundury, broń i wyposażenie obozowe pozwalają na ‘przeniesienie’ się w epokę Powstania Styczniowego. Trwająca 5 godzin prezentacja życia powstańców styczniowych zawiera elementy dydaktyczne dla dzieci i młodzieży obrazujące m.in.: codzienne obowiązki, rozbijanie namiotów z XIX w., przygotowanie posiłków, szkolenie, musztrę, prezentacje sztandarów i rodzajów broni w tym strzelców, kosynierów.

Więcej informacji


Musztra Ćwieków / 2014

Przed jesiennym sezonem imprez nasutowskie ćwieki '63 ćwiczą non stop. Grupa edukacji patriotycznej "Ćwieki" występuje w odtworzonych mundurach słynnego na Ziemi Lubelskiej i Sandomierskiej oddziału powstańców styczniowych z 1863r. Oddział dowodzony był przez płk Kajetana Ćwieka-Cieszkowskiego.

Więcej informacji


Obozowisko Powstańców 1863 / 2013

Tysiące lublinian uczestniczyło w 2013 roku w obchodach Święta Niepodległości. Nasze obozowisko przeżywało istne 'oblężenie' chętnych poznania żywej historii. Dziękujemy za te odwiedziny i zapraszamy do Nasutowa do udziału w warsztatach tematycznych, edukacyjnych grach terenowych i międzynarodowych spotkaniach młodzieży.

Więcej informacji


150 rocznica potyczki pod Nowym Stawem

25 września 2013 roku, dokładnie w 150 rocznicę potyczki pod Nowym Stawem k/Lublina ponad 600 widzów obejrzało inscenizację odtwarzającą przebieg wydarzeń z 1863 roku. Widzom zmierzającym na polanę przy rozlewiskach rzeki Mniny w Nowym Stawie ukazał się widok obozowiska powstańców z 1863 roku...

Więcej informacji


Msza polowa w 150 rocznicę potyczki pod Nowym Stawem

Msza polowa przy mogile Powstańców Styczniowych poległych w bitwie pod Nowym Stawem k/Lublina. Potyczka rezegrała się 25 września 1863 r. Msza odprawiona została na zabytkowym ołtarzu polowym z początku XIX wieku. Ta niepozorna skrzynia to ołtarz polowy 1 pułku ułanów walczącego na Lubelszczyźnie w 1831 r. w powstaniu listopadowym.

Więcej informacji


Powstańcza mogiła

Styczeń 2013, 150 rocznica Powstania Styczniowego. Lubelszczyzna była w czasie powstania styczniowego jednym z najbardziej aktywnych rejonów kraju. W czasie trwania insurekcji przez oddziały powstańcze przewinęły się tysiące ludzi, stoczono dziesiątki bitew i potyczek.

Więcej informacji
Boś ty nie przyszedł jako klątwa nieba
Ani nie spadłeś jak grom niespodzianie,
Lecz jak duchowa narodu potrzeba
W krwawej wypadków wypłynąłeś pianie
– Aby ostatnim orężnym protestem
Zapisać w dziejach nieśmiertelne: Jestem!

Adam Asnyk,
W dwudziestopięcioletnią rocznicę powstania 1863 roku